Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Qmatę Eco dostarczymy za darmo!

KURIEREM LUB DO PACZKOMATU InPOST

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Postanowienia wstępne

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego www.qmata.pl , przy czym pojęcie Klienta oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

§ 2

Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

Dane osobowe

§ 3

 1. Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia drogą elektroniczną usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez po-dania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza za-mówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2.  Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. W przypadku rejestracji Klienta za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook Sklep uzyska dostęp do niektórych danych osobowych Klienta zamieszczonych na koncie Klienta w serwisie społecznościowym Facebook (np. imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail), zgodnie z polityką obowiązującą w tym serwisie.
 4. Sprzedawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Sprzedawcy, zajmujące się bezpieczeństwem Sklepu, upoważnione organy państwowe, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych oraz do prowadzenia marketingu, spółki prowadzące portale społecznościowe, których danymi do logowania Klient rejestruje się w Sklepie lub za pośrednictwem których popularyzuje materiały udostępnione w Sklepie, dostawcy narzędzi do automatyzacji marketingu, operatorzy płatności dostępnych w Sklepie, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w ramach Sklepu oraz dostawcy narzędzi umożliwiających Klientowi opiniowanie zakupów w Sklepie.

§ 5

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Klient ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
  • na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

§ 6

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta w formularzu kontaktowym, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Sprzedawcy w trakcie kontaktu, dokonania rozliczania z Klientem po skorzystaniu przez niego z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy, jego usług oraz Sklepu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Sprzedawcy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.
 3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonów newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

§ 7

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umów zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą, a po zakończeniu ich realizacji przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe będą także przetwarzane w celu realizacji prawa odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz przez czas konieczny do wykazania prawidłowości ich realizacji, który to czas odpowiada okresowi przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta ze Sprzedawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 8

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 9

Dane osobowe Klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych. Podstawą prawną przekazywania danych będzie Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) . Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.

Pliki cookies

§ 10

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Klienta, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta;
  4. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
  5. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Klientowi reklam dotyczących Sklepu i Sprzedawcy na innych stronach internetowych.
  6. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
   1. „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
   2. „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 11

 1. Sprzedawca informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.
 2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 12

Sprzedawca informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 13

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

Inne

§ 14

Klient nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 15

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Klient będzie korzy-stać z Sklepu.

§ 16

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@qmata.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie Sprzedawcy: www.qmata.pl

 

RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO), na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo dostosowane do danego rodzaju przetwarzania danych klauzule informacyjne z art. 13 i/lub 14 RODO (np. przy zapisie do newslettera, sprzedaży internetowej itp.).

Niemniej w sytuacji gdy na naszej stronie internetowej nie znajdziecie Państwo konkretnej klauzuli szczegółowej zawierającej informacje nt. przetwarzania danych osobowych, odsyłamy do zapoznania się z poniższymi klauzulami informacyjnymi.

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z różnorodnymi relacjami, współpracą prowadzoną z naszą firmą czy sprzedażą tradycyjną, zatem w tych różnych, sytuacjach również kierujemy do osób, których dane osobowe przetwarzamy poniższe klauzule informacyjne.

Klauzula informacyjna skierowana do naszych klientów / potencjalnych klientów / ich przedstawicieli (np. pracowników) z art. 13 i 14 RODO

Wyjaśnienie: klauzula dotyczy sytuacji, gdy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby (art. 13 RODO), jak też gdy danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, tj. dane pozyskane zostały z innego źródła (art. 14 RODO)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych skierowana do naszych Klientów / potencjalnych Klientów / ich przedstawicieli (np. pracowników)

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: ”RODO”), przekazujemy następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem Twoich danych?
  My, czyli IQDX Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowice- Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000847260, o numerze NIP: 6322025919, REGON: 386366420 , o kapitale zakładowym: 120 000,00 PLN,
 1. Jak możesz się z nami skontaktować?
  • e-mailem na adres: kontakt@iqdx.pl.
  • listownie: ul. Kalinowa 6/11, 43-300 Jaworzno
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt: iod@iqdx.pl
 1. W jakim celu oraz na jakich podstawach przetwarzany Twoje dane:
  1. W sytuacji, gdy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby (art. 13 RODO),
   • W celu zawarcia / realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji procesu reklamacji, odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO);
   • W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • W celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz może się zdarzyć, iż podstawami będą również art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne); dochodzenie / obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • Statystycznych, analizy danych, badania satysfakcji klienta (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. W sytuacji, gdy danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, tj. dane pozyskane zostały z innego źródła (art. 14 RODO)
   • W celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, którym jest prawidłowe wykonywanie, zawarcie przez Administratora umowy pomiędzy Administratorem, a danym przedsiębiorcą, prowadzenie marketingu bezpośredniego, dochodzenie / obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • Ewentualnie w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Czy podanie danych jest dobrowolne?
  Informacja dotyczy sytuacji, gdy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby (art. 13 RODO). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek często niezbędne np. do zawarcia umowy. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością zawarcia umowy.
 1. Jakie masz prawa?
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda). Swoje prawa możesz wykonywać np. pod adresem e-mail wskazanym w pkt 2, 3 klauzuli.
 2. Odbiorcy danych, tj. komu przekażemy Twoje dane?
  Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas, zapewniającym serwis i wsparcie informatyczne, na podstawie odpowiednich umów. Może się zdarzyć, iż konieczne będzie udostępnienie danych np. kurierom czy dostawcom, innym podwykonawcom.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub ewentualnie do czasu rozwiązania tej umowy, do czasu zakończenia realizacji procesu reklamacji.
  • Twoje dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po zakończeniu umowy w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych przez okres 5 lat. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Wyjaśnienie:
   5 lat liczone jest od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
  • W zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do momentu ich zrealizowania lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych;
  • W zakresie przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia.

 

 1. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Może się tak zdarzyć. Do jakich państw? Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) . Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.
  Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – dotyczą sytuacji, gdy danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, tj. dane pozyskane zostały z innego źródła (art. 14 RODO)
 1. Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:
  Administrator danych przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy – również podstawowe dane dotyczące firmy.
  Twoje dane osobowe Administrator danych pozyskał od podmiotu, z którym ściśle współpracuje, który wskazał Ciebie, jako osobę zainteresowaną współpracą z nami. Administrator mógł także pozyskać Twoje dane od swojego Klienta / strony umowy, który wskazał Ciebie jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu, czy realizacji umowy.

Klauzula informacyjna skierowana do naszych kontrahentów / ich pracowników / innych przedstawicieli – z art. 13 i 14 RODO

Wyjaśnienie: klauzula dotyczy sytuacji, gdy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby (art. 13 RODO), jak też gdy danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, tj. dane pozyskane zostały z innego źródła (art. 14 RODO)

Klauzula informacyjna skierowana do naszych kontrahentów / ich pracowników / innych przedstawicieli – z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: ”RODO”), informujemy, iż:

 1. Kto jest administratorem Twoich danych?
  IQDX Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowice- Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000847260, o numerze NIP: 6322025919, REGON: 386366420 , o kapitale zakładowym: 120 000,00 PLN, dalej również jako „Administrator”.
 1. Jak możesz się z nami skontaktować?
  • e-mailem na adres: kontakt@iqdx.pl.
  • listownie: ul. Kalinowa 6/11, 43-300 Jaworzno
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt: iod@iqdx.pl
 1. W jakim celu oraz na jakich podstawach przetwarzany Twoje dane:
 2. W sytuacji, gdy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby (art. 13 RODO),
  • W celu zawarcia, realizacji umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, dochodzenia / obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. W sytuacji, gdy danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, tj. dane pozyskane zostały z innego źródła (art. 14 RODO)
  • W celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, którym jest prawidłowe wykonywanie, zawarcie umowy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz może się zdarzyć, iż podstawami będą również art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne); dochodzenia / obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Jakie masz prawa?
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda). Swoje prawa możesz wykonywać np. pod adresem e-mail wskazanym w pkt 2, 3 klauzuli lub pisemnie na adres Administratora.

 1. Odbiorcy danych, tj. komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas, zapewniającym serwis i wsparcie informatyczne, na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  •  Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub ewentualnie do czasu rozwiązania tej umowy.
  • Twoje dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po zakończeniu umowy w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych przez okres 5 lat. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Wyjaśnienie:
   5 lat liczone jest od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
  • W zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do momentu ich zrealizowania lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych;
  • W zakresie przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia.

 

 1. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Może się tak zdarzyć. Do jakich państw? Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) . Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.
 2. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
  Informacja dotyczy sytuacji, gdy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby (art. 13 RODO).
  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia, realizacji umowy, czy kontaktu. Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – skierowane głównie do pracowników / innych przedstawicieli naszych kontrahentów.
 3. Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:
  Twoje dane osobowe Administrator danych pozyskał od przedsiębiorcy, z którym Administrator zamierza zawrzeć umowę lub z którym zawarł umowę, a który to wskazał Ciebie jako osobę uprawnioną do reprezentacji czy kontaktu, realizacji umowy.
  Administrator danych przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy – również podstawowe dane dotyczące firmy.
Do góry